แบบหล่อฐานเสาไฟฟ้า

แบบหล่อฐานเสาไฟฟ้า

แบบหล่อฐานเสาไฟฟ้า

ขนาด = กว้างxยาวxสูง

ผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ